Αγρότες

Έσοδα – Έξοδα συνολικά,
ανά αγροτεμάχιο και καλλιέργεια.
Ανάλυση κόστους
συνολικά και ανά καλλιέργεια.

Τώρα η διαχείριση της αγροτικής
εκμετάλλευσης ειναι …
στο χερι σας!!!!