Γεωπονικά Καταστήματα

Προϊόν συνεργασίας της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού ERP για επιχειρήσεις, SoftOne και η #1 online αγροτική εφαρμογή Farmacon.
Πρόκειται για το Soft1 Agros Solution, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα δοκιμασμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρήσεων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός γεωπονικού καταστήματος, με ενσωματωμένες λειτουργίες όπως την ηλεκτρονική υποβολή κατάστασης αποθεμάτων προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την παροχή επιστημονικών συμβουλών φυτοπροστασίας προς τους αγρότες

Ενδεικτικό Πελατολόγιο