Δημοπρατήρια

  • Ηλεκτρονική Δημοπράτηση

Σύστημα καταχώρησης και διαχείρησης προσφορών απο φορητές συσκευές (tablet,κινητά).

  • Ηλεκτρονική πληροφόρηση Παραγωγών

Μαζική αποστολή sms στον κινητό του παραγωγού κατα το κλείσιμο της δημοπρασίας με τις τιμές πώλησης των παρτίδων του. Σύστημα οικονομικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων παραγωγού. Εικόνα δημοπρασιών. Είτε απο φορητές συσκευές (tablet,κινητά) είτε υπολογιστές μέσω Internet.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο