Ελαιουργεία

Soft Lab

Χρήστος Οικονομάκης

 

· Παροχή Υπηρεσιών Ελαιοποίησης

Το πρόγραμμα ελέγχει το καθεστώς του παραγωγού μέσω της Υπηρεσίας Μητρώου του Taxis και επιλέγει αυτόματα τον τύπο του παραστατικού που θα εκδοθεί, ενώ παράλληλά με το παραστατικό υπηρεσιών εκδίδει παραστατικό για την παραλαβή και φύλαξη του ελαιολάδου και παραστατικό Αυτοτιμολόγησης για τα δικαιώματα των παραγωγών του κανονικού καθεστώτος. Η συμπλήρωση των στοιχείων τυχόν νέων πελατών γίνεται κατ’  ευθείαν με άντληση των στοιχείων από το Taxis (αφορά παραγωγούς Ειδικού και Κανονικού καθεστώτος).  Υπάρχει πλήρης σειρά στατιστικών και λογιστικών αναφορών με πολλαπλά κριτήρια.

· Παραλαβές ελαιολάδου για φύλαξη

Έκδοση παραστατικών φύλαξης τόσο για λογαριασμό του ελαιουργείου όσο και για λογαριασμό συνεργαζόμενων εμπόρων. Πλήρης παρακολούθηση υπολοίπων τόσο ανά παραγωγό όσο και ανά παραστατικό φύλαξης. Καταστάσεις με πολλαπλά κριτήρια.

· Αγορές – Επιστροφές

Αυτόματη επιλογή του παραστατικού που θα εκδοθεί ανάλογα με το καθεστώς του παραγωγού. Έκδοση παραστατικών για επιστροφή ελαιολάδου στον παραγωγό. Δυνατότητα μερικής τιμολόγησης  (ένα δελτίο φύλαξης μπορεί να τιμολογηθεί τμηματικά μέχρι να εξαντληθεί η αρχική του ποσότητα).  Δυνατότητα τιμολόγησης για λογαριασμό τρίτων, ή εξόφλησης για λογαριασμό τρίτων.

· Πωλήσεις Ελαιολάδου και Πυρήνα, Διακίνηση Ελαιολάδου προς συνεργαζόμενους Εμπόρους

Έκδοση ή καταχώρηση παραστατικών για την πώληση Ελαιολάδου και Πυρήνα και την διακίνηση Ελαιολάδου παραγωγών προς συνεργαζόμενους εμπόρους.

· Οικονομικά

Πλήρης οικονομική παρακολούθηση των παραγωγών και έκδοση αντίστοιχων Παραστατικών

· Διαχείριση κενών δοχείων

Πλήρης παρακολούθηση των κενών δοχείων του ελαιουργείου που δίνονται σους παραγωγούς για την μεταφορά του ελαιολάδου.

· Παρακολούθηση Δεξαμενών

Όλες οι ποσοτικές κινήσεις  ελαιολάδου γίνονται ανά δεξαμενή και οι αντίστοιχοι κατάλογοι και τα στατιστικά έχουν σαν κριτήριο την Δεξαμενή. Υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για κίνηση Δεξαμενής.

· Λογιστική Παρακολούθηση

Οι καταστάσεις ΜΥΦ εκδίδονται αυτόματα από το πρόγραμμα. Υπάρχουν λογιστικές εκτυπώσεις για κάθε δραστηριότητα, αλλά και δημιουργία αρχείου excel με πλήρη Λογιστική απεικόνιση του διαστήματος που ζητήθηκε. (Άρθρα λογιστικής αλλά και κινήσεις εμπορικού πακέτου).

· Στατιστικά στοιχεία

Πλήρεις αναφορές , αλλά και η Εικόνα Ελαιουργείου που εμφανίζει σε μία οθόνη την τρέχουσα κατάσταση συγκεντρώνοντας στοιχεία από όλες τις δραστηριότητες.

· Έξοδος Κινήσεων σε Erp (Soft One)

Πλήρης παραμετροποίηση για έξοδο των κινήσεων του ελαιουργείοy προς το Erp

· Multiuser 

Χωρίς Περιορισμό Χρηστών. Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης παραστατικών παροχής υπηρεσιών – Φύλαξης ανά σταθμό εργασίας.

· Ιχνηλασιμότητα & ΠΟΠ  (Πρόσθετο)

Πλήρες κύκλωμα παρακολούθησης των ελαιοτεμαχίων του παραγωγού. Κατά την έκδοση Παραστατικού Παροχής Υπηρεσιών, συμπληρώνονται και τα ελαιοτεμάχια  από  τα οποία προέρχεται ο ελαιόκαρπος. Έκδοση των Υπευθύνων Δηλώσεων ΠΟΠ, των Καταστάσεων ΠΟΠ και δημιουργία του Αρχείου Εισροών (Excel) και του Αρχείου Αγροτεμαχίων (Excel).

· Κοινή Άλεση (Πρόσθετο)

Παραλαβή του ελαιοκάρπου, Εισαγωγή του παραγομένου ελαιολάδου, δημιουργία παρτίδων άλεσης και κανονικοποιημένη κατανομή στους παραγωγούς. Αυτόματη δημιουργία Παραστατικών Παροχής Υπηρεσιών.

· Παραλαβή Ελαιοκάρπου με Windows Tablet (Πρόσθετο)

Παραλαβή ελαιοκάρπου δυνατότητα ταυτόχρονης συμπλήρωσης του ελαιοτεμαχίου από το οποίο προέρχεται και έκδοση απόδειξης παραλαβής σε θερμικό εκτυπωτή. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τα κυρίως αρχεία του ελαιουργείου, οπότε απαιτείται κάλυψη Wifi στο χώρο παραλαβής.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

ΔΗΜΗΤΡΑ – Β ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.