Συσκευαστήρια

  • Πλήρης Εμπορική Διαχείριση

Πελάτες – Προμηθευτές – Αποθήκη – Εισπράξεις – Πληρωμές.

  • Παρακολούθηση Παραγωγής

Παρακολούθηση και καταγραφή παραγωγικότητας με χρήση barcode σε γραμμή παραγωγής ανα είδος και συσκευαστή

  • Ετικετοποίηση – Παλετοποίηση

Αυτόματη δημιουργία ετικέτας κιβωτίου – μικροσυσκευασίας(κουπακι) – παλέτας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ιχνηλασιμότητας καθώς και ιδιαίτερων απαιτήσεων πελάτη μας.

  • Ιχνηλασιμότητα

Βιβλίο ιχνηλασιμότητας με αυτόματη ενημέρωση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ιχνηλασιμότητας.Πλήρης ιχνηλάτηση προϊόντος απο το αγροτεμάχιο μέχρι και τον τελικό μας πελάτη

  • Παρακολούθηση Αποθήκης

Συγκεντρωτική και αναλυτική on time εικόνα αποθήκης για όλα τα προϊόντα μας. Είτε έχουν συσκευασθεί είτε όχι. Εικόνα διαθέσιμων υλικών συσκευασίας. Εικόνα ετοίμων παλετών ανα πελάτη παράδοσης.

  • Διαχείρηση κενών

Συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα ειδών εγγυοδοσίας(κλούβες) ανα είδος και πελάτη ή προμηθευτή. Εικόνα διαθέσιμων υπολοίπων στην αποθήκη υπολογίζοντας αυτόματα τις δεσμευμένες προς συσκευασία ποσότητες.

  • Extra Διαχείρηση Παραγωγών

Ενδεικτικό Πελατολόγιο